Ballett er kjent for å være en grasiøs danseteknikk som blir utøvd på scener med kostyme, scenografi og musikk. Ordet ballett blir ikke bare brukt om selve danseteknikken, men også om hele oppsettet med musikken og koreografien, om danseensemblet. Ballett har en lang historie, og er tradisjonelt sett som scenisk dans å regne.

Historie

Vi må helt tilbake til renessansens Italia og Frankrike for å finne tilbake til ballettens opphav. Sosiale hoffdanser ble kalt balletto, og disse utviklet seg til opptog med musikk, dans og høytlesning. Fra 1500-tallet av var det vanlig å illustrere antikke og mytologiske temaer for å feire store begivenheter.

Ballett skulle få en sentral plass i det kulturelle livet i Frankrike på 1600-tallet, en tid da dette landet var et mekka for smak og kultur. Ludvig XIV, også kjent som Solkongen, hadde selv entusiasme for ballett, og opptrådte ofte selv. Han danset sammen med andre store navn som Molière og Jean-Baptiste Lully. Solkongen startet dessuten verdens første danseakademi, Academie Royale de danse, i 1661 – til stor glede for adelsmennene i Versailles.

Kjønnsstereotyper i ballett

I dag er det lett å forbinde ballett med kvinnelige dansere og feminine grasiøse bevegelser, men slik har det ikke alltid vært. På Ludvig XIV sin tid ble dansen forbeholdt menn, og selv kvinnelige roller var det menn som danset. Denne kjønnssegregeringen forsvant heldigvis etter hvert, og ikke lenge etter slutten av 1600-tallet hadde kvinnene for alvor begynt å etablere seg.

Utenforstående i dag forbinder muligens ballett med noe kvinnelig, og mannlige ballettdansere stigmatiseres fort. Det var slike fordommer som ga inspirasjon til filmen «Billy Elliot» som kom ut i år 2000. I Nord-England vokser Billy opp i en vanlig arbeiderklassefamilie, og han oppdager en stor interesse for dans og ballett. Dette må han dog holde skjult for faren, som ikke synes ballett sømmer seg for en ung mann og heller vil at Billy skal begynne med boksing.

Faren sender sønnen av gårde for å trene boksing, men Billy utnytter tiden til å dra på dansekurs i stedet. Som forutsett blir faren sint når han finner ut hva Billy egentlig bruker tiden på når han skal lære boksing.

Typer ballett

Siden balletten har eksistert så lenge, sier det seg selv at den har utviklet seg i ulike retninger gjennom tidene. Likevel er det klassisk ballett som er den mest populære formen, og denne kan danses med andre eller alene. En større gruppe dansere blir her kalt en «corps de ballet». Generelt sett er det klassisk det refereres til når ordet ballet blir brukt, og klassisk ballett karakteriseres av lette og grasiøse bevegelser i tillegg til teknikk og styrke. Teknikkene fra klassisk ballett er for øvrig å finne i veldig mange stilarter.