Barn har godt av å danse av samme grunn som voksne, men det er spesielt viktig å bli «krøket tidlig» fordi barnet da vil vokse opp med flere fysiske og mentale fortrinn. Barn flest liker dessuten å danse, og har en naturlig trang til å røre på kroppen når de hører musikk som får rytmen til å bite på. Jo tidligere de får tjent koordinasjonen, mobiliteten og balansen, jo bedre.

Når barn danser sammen med andre, lærer de lagarbeid. Dette er det viktig å lære tidlig, ettersom det bidrar til at de trives bedre på skolen. Å jobbe som en del av et lag styrker dessuten sosiale ferdigheter, og det er vel knapt nødvendig å understreke viktigheten av det i oppvekstårene.

Hvilken typer dans er best?

All dans er sunt for barna, men ballett er kjent for å lære bort disiplin og ansvar. Samtidig kan mer rytmiske danser passe bedre for de største energibombene. Hvis barna har en spesiell musikksmak, kan det passe perfekt med en type dans hvor den aktuelle musikalske stilarten benyttes. Kommer de selv med innspill om hvilken type dans de fascineres av vil de kanskje selv ta beslutningen, noe vi som oppfordrende foreldre bør la dem få lov til.