Organisasjonen Norske Dansekunstnere har som formål å ivareta og øke interessen for dans i Norge. Medlemmer her består av blant andre dansere, ballettpedagoger og koreografer. Forbundet het tidligere Norsk Ballettforbund, og ble stiftet i 1947. Denne organisasjonen har siden den gang gjort sitt for å styrke interessen for dans, blant annet ved å forhindre statlige organer i å gjøre dansing mindre lønnsomt for de som har det som primær inntektskilde.

For eksempel klarte de å forhindre Stortinget fra å vedta at det skulle innføres luksusskatt på forestillinger. Ellers har de kjempet for prøvepenger og tariffavtaler for profesjonelle dansere ved teateroppsetninger, og vi kan også takke innsatsen deres for at vi fikk blant annet Statens balletthøgskole (nå en del av Kunsthøgskolen i Oslo) og flere frie grupper.

Spesielt interesserte har etterlyst promotering av dans i landet, og da er det viktig å bygge nettverk med media og utdanningsinstitusjoner. Norske Danskekunstnere kommer støtt med politiske innspill til både Stortinget, Kulturdepartementet og Kulturrådet i håp om å gi dansekunsten i landet ytterligere løft.

Norske Dansekunstnere ønsker også å samle dansekunstnere i landet, og har i dag om lag 870 medlemmer. Det er ingen tvil om at det krever sitt å kunne leve av dansing i Norge, og da trengs det sårt et forbund som jobber for å profesjonalisere dansekunstneres arbeidsforhold. I den forstand driver forbundet med lobbyvirksomhet.

Medlemsfordeler

Tre ganger i året får medlemmer av Norske Dansekunstnere bladet «På spissen» i posten. Dette er det eneste fagbladet for dans i Norge, og formidler nyttig informasjon for dansere. Ellers får du som medlem individuell rådgivning om forhandlinger, kontrakter og det å jobbe som danser, i tillegg til juridisk hjelp ved utestående betalinger og andre konflikter. Du kan også få råd om selvangivelse og skatt, og om kunstnerforsikringer.