Swingdans er en fellesbetegnelse på flere ulike typer pardanser som så dagens lys på samme tid som swingjazzen, som kom på banen på 1920-tallet i USA. Det var dog først på 1940-tallet, med rock ‘n’ roll-musikkens inntog, at swingdansen begynte å få internasjonal anerkjennelse. Det er vanlig å danse swing i 4/4-takt, og tradisjonelt sett er det mannen som fører. Da går mannen (føreren) med venstre fot først, og kvinnen vil da gå med høyre.

Det finnes utallige former for swingdans, og noen av dem har en standard form som kan læres på danseskoler, mens andre er mer folkelige og læres bort av amatører. La oss her se på noen varianter som ofte læres bort av instruktører.

Boogie-woogie

Bare navnet på denne formen for swingdans indikerer at det er snakk om rytmisk dans. Boogie-woogie er krevende, og handler ikke bare om å danse til musikken, men også med den. Stegene må tilpasses og tolkes etter musikken, noe som krever veldig mye trening. I tillegg krever boogie-woogie at du er musikalsk og i god fysisk form. Det er som regel piano-, blues-, og rockemusikk det danses til.

Folkeswing

Dette er en norsk form for swingdans inspirert av gammel norsk folkedans og bygdedans i tillegg til den amerikanske swingdansen. I Norges Danseforbund utgjør folkeswing en egen gren det går an å konkurrere i, og det blir danset til forskjellige musikk inkludert rock ‘n’ roll og danseband. Det finnes også mer lokale varianter av folkeswing, som vestlandsswing og det svenske bugg.

Balboa

Dette er en form for swingdans med røtter som er noe omdiskutert, men den har en del fellestrekk med foxtrot, charleston og rumba. Balboa kommer fra den amerikanske halvøya med samme navn, og kjennetegnes av følgende rytme: quick-quick-slow, -quick-quick-slow. Vi skiller mellom to former for balboa, nemlig ren balbo og bal swing. I ren balboa danser paret hele dansen i lukket posisjon, mens i bal swing veksler paret mellom åpen og lukket posisjon. Det heter «break-away» når paret går fra lukket til åpen.

Det finnes selvfølgelig mange flere varianter av swingdans det er verdt å skrive om, og selv den mest ivrige swingdanser vil neppe kunne alle. Enhver aspirant bør uansett lære seg grunntrinn som gåsteg og trippelsted for å få det første og viktigste på plass.